Skip Navigation

Dirigent /organist

De belangrijkste man/vrouw van het-koor is uiteraard de dirigent, benoemd door en in dienst van het Kerkbestuur van de parochie. Zonder hem/haar is goede samenzang niet mogelijk. Wanneer de dirigent verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de hulpdirigent, die eveneens, op voordracht van het koorbestuur, door het kerkbestuur is benoemd.
De pastoor van de parochie treedt op als geestelijk adviseur. Het contact met hem wordt vooral onderhouden door de dirigent middels kort overleg voor het begin van de mis over de muziekkeuze.
Direct betrokken bij de uitvoering tijdens de mis is uiteraard de organist, die ook bij bepaalde repetities ter instudering van nieuwe stukken met het koor samenwerkt.

Leden die na een lidmaatschap van vele jaren en grote verdiensten voor het koor, door leeftijd of anderszins niet meer hun stem daadwerkelijk in dienst van het koor kunnen stellen, kunnen tot erelid worden benoemd. Zij blijven tot aan hun dood lid van het KZK.
Het koor kent ook beschermvrouwen. Dit zijn echtgenotes van overleden koorleden met bijzondere verdiensten voor de kerkelijke koorzang.

 
 
« ga terug|print