Skip Navigation

werkwijze van het koor

Met uitzondering van de vakantieperiode en repetitiedagen die gelden als feestdagen, repeteert het KZK iedere woensdagavond in het parochiebureau, Ambyerstraat Noord. De repetities staan onder leiding van de dirigent. Aan het slot van de repetitie doet de secretaris zijn eventuele mededelingen en vermeldt hij de afmeldingen die bij hem zijn binnengekomen.
Leden die op een avond verhinderd zijn, zorgen voor tijdig bericht aan de secretaris.
In de pauze van de repetitieavond is er gelegenheid om onder het genot van door het koor verstrekte koffie nog wat te babbelen.

Ofschoon repertoire en wijze van uitvoeren getuigen van een vrij hoog kwaliteitsniveau, staat bij het koor niet alles uitsluitend in het teken van prestatie en resultaat.
Men is er zich terdege van bewust dat voor een goed resultaat onderlinge vriendschap de beste basis is. Deze voorwaarde staat bij het KZK dan ook hoog in het vaandel.

Het hiervoor genoemde babbelen in de pauze van de repetities is een belangrijke mogelijkheid voor onderling contact.
Een ander belangrijk element wordt gevormd door het maandelijkse "potverteren". Op de derde woensdag van de maand, met uitzondering van de vastentijd, is er na afloop een gezellig samenzijn. Uit de zogenaamde verjaardagspot - waarin koorleden bij gelegenheid van hun verjaardag een vrijblijvende bijdrage deponeren - wordt een tweetal rondjes betaald.

Een keer per jaar wordt een gezellig en vooral gezamenlijk etentje georganiseerd, leder jaar vindt er een "voorjaarswandeling" plaats.

Meestal is dit een wandeling door de natuur van ons Limburgse land op een moment dat de voorjaarszon alweer voor het eerste groen heeft gezorgd. Het spreekt vanzelf dat deze activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de goede verstandhouding en sfeer tussen de koorleden. Het zijn echter niet uitsluitend vrolijke zaken die in dit verband belangrijk zijn. Ook bij verdriet of leed tracht het koor, zo mogelijk, te helpen of te troosten. Bij overlijden van een koorlid, diens partner of kind, draagt het KZK,in overleg met de nabestaanden, graag bij aan een passende uitvaartverzorging door het uitvoeren van de gewenste mis of andere gezangen.

 
 
« ga terug|print