Skip Navigation

Historie 125 jarig bestaan

Dit  jaar  een  bijzonder  Caeciliafeest vanwege:

EEN  KLEIN  STUKJE  HISTORIE  VAN  HET  KERKELIJK  ZANGKOOR  ST. CAECILIA  AMBY  B.G.V.  HET  125  JARIG  BESTAAN.

Het is goed, bij deze mijlpaal van 125 jaar, even stil te blijven staan en terug te blikken naar het verleden van ons koor. Van het verre verleden is niet erg veel terug te vinden in de parochiearchieven, dus weinig hierover. Maar er is wel wat meer te vertellen over de laatste 40 jaar van ons koor.

Eerst een korte inleiding.

Ons Kerkelijk Zangkoor is een kerkelijke vereniging (deel uitmakend van de parochie Sint Walburga) die als belangrijkste doelstelling heeft het naar beste vermogen opluisteren van de erediensten in de parochie. Onze parochie behoorde tot 1998 bij het Dekenaat Meerssen maar behoort nu tot het Dekenaat Maastricht. Sint Caecilia is de patrones van o.m. de kerkmusici, de zangkoren en de organisten. *

Nu een klein stukje historie.

Ons  koor bestaat dit jaar minstens 125 jaar en is daarmee, bijna zeker, de oudste vereniging van Amby. We mogen dit met enige trots zeggen, zeker nadat Harmonie St. Walburga, bij hun 100 jarig bestaansfeest (ongeveer 10 jaar geleden), hier onterecht aanspraken op dacht te moe- ten  maken.

Een oud voorzitter van ons koor, Tjeu Dols, heeft in 1998 speurwerk verricht naar de historie van ons koor. Hij stelde vast dat reeds in 1887 bij een 50 jarig priesterfeest in onze parochie, de “choristen” op plaats 4 in de feeststoet meeliepen. Ook constateerde hij dat in de kasboeken en jaarverslagen van de parochie sinds 1887 sprake was van uitgaven ten behoeve van het kerkkoor, de organist en het Caeciliafeest. Opgemerkt wordt dat de dirigent hier niet wordt genoemd: wellicht ontving de dirigent toen geen vergoeding! Een historicus zou ons juiste oprichtingsjaar echter nader moeten onderzoeken in de oude archieven van de parochie. Tot heden is dit niet gebeurd.

Wie anders dan Frans Evers weet het meest van de geschiedenis van ons koor. Hij is de nestor van ons koor, sinds 1958 lid van ons koor (dus 54 jaar lid!) en heeft zich in totaal al 64 jaar ingezet voor de kerkmuziek. Hij was bovendien in de periode 1958-1970 secretaris/penningmeester en van 1972 tot 1976 voorzitter!  Dit is toch geweldig. * Wie wil en kan Frans nog in de toekomst evenaren? Misschien Piërre Prickaerts want hij is reeds 44 jaar koorlid!

Ik ben geen historicus en ik ben ook niet geboren en getogen in Amby. Ik heb voor deze gelegenheid ook geen spitwerk gedaan in de parochiearchieven maar ik heb geprobeerd met ondersteuning van Frans Evers en zijn vrouw Bets, globaal terug te blikken op de laatste 40 jaar (dus over de periode van 1972 tot 2012).

Rond 1972 telde het koor ca. 34 leden. Dirigent was de heer Jules Slangen uit Nazareth. Bij afwezigheid van Jules Slangen werd de dirigeerstok overgenomen door Jan Boel uit Catsop.

Rond 1975- 1976 (onder pastoor Pisters en kapelaan Rekko) was het een moeilijke periode voor ons koor. Het begon met het verzoek van pastoor Pisters om als koor de volkszang te stimuleren door het koor tijdens de missen te laten plaats nemen beneden in de kerk in de rechterzijbeuk tegenover het Walburga altaar. Het koor stemde hiermee in voor de periode van een maand. Na deze proefperiode bleek een meerderheid van het koor niet zo verder te willen gaan. In een onderhoud van het bestuur met de pastoor bleek hij niet van wijken te weten. Hij vroeg nog een vervolgperiode van twee maanden, zo niet dreigde hij met het afsluiten van het oksaal! Op de eerstvolgende repetitieavond werden de leden hiervan in kennis gesteld. Uit onvrede  hierover vertrok toen een groot aantal leden van het koor. Slechts 6  leden bleven over en zongen verder o.l.v. Giel Janssen als dirigent.

Na deze moeilijke periode werd in 1976, met de komst van de nieuwe pastoor van den Asdonk, weer gewerkt aan de “heropbouw” van het koor onder leiding van voorzitter Frans Evers en vicevoorzitter Math Gijselaers. In 1977 kwam als nieuwe dirigent Theo van Zand-voort uit Amby. Het koor bestond toen aanvankelijk uit relatief veel onervaren zangers maar het aantal koorleden nam weer gestaag toe.

In deze periode van heropbouw kende het koor echter een aantal grote tegenslagen door het overlijden van een aantal “steunpilaren” uit het koor, te weten: Giel Janssen, plotseling overleden in 1978 (was toen dirigent gregoriaans), het overlijden van voorzitter Math Gijselaers in 1979 en het plotseling overlijden van voorzitter Hub Janssen in 1980 (toen tevens dirigent gregoriaans). Ze overleden alle drie in de leeftijd van rond de 60 jaar. De foto’s van de gebroeders Giel en Hub Janssen vindt u vandaag de dag nog terug op het oksaal. Zij hebben heel veel betekend voor ons koor. Gememoreerd moet worden dat in de loop der jaren ons koor ook diverse andere actieve koorleden zijn ontvallen.

In de periode 1978- 1981 werden door het koorbestuur vier beschermvrouwen benoemd: mevr. Annie Janssen-Lousberg (onlangs 90 jaar geworden en echtgenote van Giel Janssen), mevr. Ria Gijselaers-Smeets (overleden in 2010 en echtgenote van Math Gijselaers), mevr. Fien Janssen-Pirson (echtgenote van Hub Janssen) en mevr. Anna Mulkens-Knubben. Beschermvrouwen zijn echtgenotes van overleden koorleden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het koor. *

Ook werden door het koorbestuur door de jaren heen een aantal ereleden benoemd, onder meer Sjeng Mulkens en Math Haesen.

In de 80 er jaren liep het ledenaantal op tot ruim 30. Dirigenten in deze periode waren resp. Theo van Zandvoort (tot 1983), mevr. Marianne Dumont uit de Heeg (1983-1987) en Ronald Rondas (1987-1990). Vanaf 1990 tot heden voerden het dirigentschap: - van 1990-2001 opnieuw Theo van Zandvoort  - van 2002 t/m 2004 Jo van der Meulen uit Scharn  - van 2005 tot 2006 mevr. Sabine Woltjer-v.d.Sande (uit Borgharen, tevens organiste) - en van 2006 tot heden Bart Meijs uit Echt.

In 1985 kwam er een nieuw orgel op het oksaal (orgelbouwer was de firma Verschueren uit Tongeren). kostprijs 160.000 gulden. Met veel moeite en na een lange periode van diverse acties voeren door het Orgelfonds, werd het geld in de parochie bij elkaar gesprokkeld. *

Tot in de  90 er jaren werd elk jaar een reisje/uitstapje georganiseerd. Tijdens dit reisje werd op de heenreis ‘s morgens onderweg ook ergens een mis opgeluisterd. Dat was onder meer het geval in Bad Neuenahr, in Hasselt en Eupen maar ook in Venray. Vanwege de hoge kosten voor de bus werd dit evenwel afgeschaft.

Organisten. Vanaf 1972 waren onze organisten: Piet Schambergen, * Hub Geerlings en mevr. Sabine Woltjer-v.d. Sande. Onze huidige organist sinds 2006 is Gerard van Buul die ons aan het einde van elke uitvoering weer laat genieten van een “mooi orgelconcertje”.

 In de periode van 1997 tot 2004 liep het aantal koorleden terug van ruim 30 naar 18 met als absoluut minimum aantal van 15 in 2005. Tussen 2005 en 2012 steeg het ledenaantal van 15 naar 19. Na het onlangs overlijden van Frans Hermans (op 2 nov. 2012) bedraagt het ledenaantal nog 18.

Wie waren de voorzitters van ons koor in de afgelopen 40 jaar?  Van 1972 tot 1976 was Frans Evers voorzitter. Van 1976 tot 1979 Math Gijselaers (deze was ook reeds voorzitter geweest van 1958 tot 1972). Van 1979 tot 1980 was Hub Janssen voorzitter. Van 1980 tot 1988 Tjeu Dols. Van 1988 tot 1996 René Grislo. Van 1996 tot 2003 Piërre Prickaerts. Van 2003 tot 2009 Sjef Lücker en tenslotte  van 2009 tot heden Ludo Royakkers.

In de afgelopen 40 jaar steeg de gemiddelde leeftijd van de koorleden van ca. 40 jaar tot ca. 70 jaar. Een zeer sterk doorzettende vergrijzing, mede veroorzaakt door algemene ontkerke-lijking en een verminderde animo voor de kerkmuziek.

Waar werd zoal gerepeteerd sinds 1972?  In het voormalige café van paake Crijns naast de kerk, thans café Ammezasie). Paake Crijns was niet alleen cafébaas maar ook koorlid. Een heel bijzondere situatie! Paake Crijns tracteerde vaak! * Later werd gerepeteerd op het oksaal in de kerk (‘s winters koud), daarna in de voormalige kapel van klooster Severen (reeds ge-sloopt), daarna in het bovenlokaal van de voormalige Basisschool Kastanjehof (nieuw electronisch orgel binnen één week gestolen!), daarna in een schoollokaal van de voormalige Basisschool Pastoor Lanckhorstraat, daarna in twee verschillende zalen van de Verpleeg-kliniek de Zeven Bronnen en sinds 2006 (gelukkig!) in ons vast repetitielokaal in het Parochiebureau.

Na deze opsomming, die enig beeld geeft van de historie van ons koor, een korte slot-beschouwing. Zoals reeds eerder gesteld is thans sprake van een algemene ontkerkelijking en een vergrijzing binnen de kerkkoren. De vraag is: hoe zal de toekomst van ons koor gaan uitzien?

De toekomst zal het leren! Maar één ding moet nog worden gezegd. Het is en blijft voor een kerkkoor zeer belangrijk in een onderling vriendschappelijke sfeer en met plezier, de kerkmuziek naar beste vermogen te beoefenen en ten uitvoer te blijven brengen. Als dat het geval is zal ons koor historie blijven schrijven, wellicht nog veel meer dan 125 jaar!

9-11-2012

Giel Driessen, secretaris a.i. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Amby-Maastricht

 
 
« ga terug|print