Skip Navigation

Caeciliafeest 11-11-2012

Op zondag 11 november 2012 vieren wij het jaarlijkse feest van onze patroonheilige Sint Caecilia in het Gemeenschapshuis Amyerhoof, Severensplein te Amby. Het wordt een bijzonder feest, zeker gelet op het feit dat ons koor dit jaar tenminste 125 jaar bestaat. Het Caeciliafeest wordt geopend met de Hoogmis van 11.00 u .

Messa in onore di S. Luigi Gonzaga van Ravanello          Credo III - Gregoriaans

Intrede:        Haec Dies      - Guarineri

Tussenzang:   Alleluia Lauda anima.....

Offertorium:  Choral-Kantate 147 J. S. Bach

Onze Vader:  Pater Noster - Gregoriaans

Communie:   Panis Angelicus  - Cesar Franck

Slotzang         Orgelspel ter ere van Caecilia       

 

De heilige maagd en martelares Caecila leefde in de 2e of 3e eeuw in Rome. Sinds de late middeleeuwen is zij de patrones van muzikanten, kerkmusici, zangkoren, organisten en orgelbouwers. Haar feestdag is op 22 november.

Maagdelijkheid 
Caecilia werd sinds de tweede helft van de vijfde eeuw in de Kerk van Rome als martelares vereerd. Harde historische informatie over haar leven ontbreekt. Volgens een oude legende kwam ze uit een Romeins adellijk geslacht. Als meisje legde ze omwille van Christus, haar hemelse bruidegom, de gelofte van maagdelijkheid af.

Foltering 
Caecilia werd volgens de legende tegen haar zin uitgehuwelijkt aan de heiden Valerianus, een man die haar maagdelijkheid echter respecteerde. Caecilia wist haar echtgenoot en diens broer Tibertius te bekeren tot het christelijk geloof. Met zijn drieën zorgden ze voor de families van vervolgde christenen. Op bevel van de heidense prefect Almachius werden Valerianus en diens broer gevangen genomen en onthoofd. Caecilia werd in haar huis in een bad van kokend water gezet, maar overleefde deze foltering. Daarop probeerde de beul haar te doden door haar halsslagader door te snijden. Ook dat mislukte. Drie dagen lang lag ze bloedend in haar badkamer en uiteindelijk overleed ze.

Opening graf
Caecilia werd bijgezet in de catacomben van Calixtus. Paus Paschalis I liet haar lichaam in 821 overbrengen naar de Sint-Caeciliakerk in Trastevere. Tot op de dag wordt ze daar vereerd als het toonbeeld van geloof, kuisheid en standvastigheid. Haar graf werd in 1599 op gezag van kardinaal Baronius geopend. Tot ieders grote verbazing zagen de onderzoekers het ongeschonden lichaam van een jonge vrouw met een diepe steekwond in haar hals en bloedvlekken op haar kleren. De barokkunstenaar Stefano Maderno maakte een natuurgetrouw beeld van Caecilia zoals ze toen werd aangetroffen (zie foto hieronder).


Sint Cecilia, Stefano Maderno, 1600, Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, Rome

Muziek 
De oorsprong van Caecilia’s associatie met muziek ligt in het verhaal dat ze tijdens haar huwelijk in extase raakte door hemelse klanken. Pas aan het eind van de vijftiende eeuw wordt ze daadwerkelijk voorgesteld als patrones van (kerk)musici en orgelbouwers. Dit kwam door een verkeerde vertaling van een oude Latijnse antifoon die gezongen werd op haar feestdag: Cantantibus organis Caecilia in caelum assumpta est. Deze tekst suggereerde dat er orgelspel klonk toen Caecilia ten hemel werd opgenomen. Organis moet echter niet vertaald worden met ‘orgels’, maar met ‘stemorganen’.

Ceciliafeest
In katholieke landen en streken dragen veel koren, fanfares, harmonieën en andere muziekensembles de naam Sint Cecilia. Rond haar liturgische gedachtenis op 22 november organiseren veel katholieke muziekverenigingen een feestavond.

bron:RKK.nl 

 
 
 
« ga terug|print