Skip Navigation

Bijzondere Jubilaris

Op zaterdag 22 november 2008 vierde het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Amby (mannenkoor) het jaarlijkse St. Caeciliafeest en heeft de huldiging van jubilarissen plaats. Naast de jubilarissen Loek Helmig en Pierre Prickaerts was er een zeer bijzondere jubilaris n.l. Frans Evers (zie foto).Frans Evers heeft zich 60 jaar lang ingezet voor de kerkmuziek en is bovendien 50 jaar trouw koorlid. Een zeer bijzonder jubileum. Een jubilaris met uitzonderlijke verdiensten voor het koor o.m. vanwege zijn bijzondere kennis van het Gregoriaans en de kerkmuziek. Frans heeft ook vele jaren bestuursfuncties binnen het koor vervuld zoals secretaris, penningmeester en voorzitter. Jubilaris Frans Evers werd gehuldigd op zaterdag 22 november a.s. na afloop van de H. Mis van 19.00 uur in de parochiekerk van Amby. Deze H. Mis is muziekaal verzorgd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia onder leiding van Bart Meijs en aan het orgel begeleid door Gerard van Buul.
 
 
« ga terug|print