Skip Navigation

uitvoeringen en repetoire

Tweemaal per jaar wordt in gezamenlijk overleg tussen de Ambysche koren en de harmonie, onder voorzitterschap van een afgevaardigde van het kerkbestuur, bepaald wie de diverse vieringen in het weekend en op kerkelijke feestdagen opluistert. Het KZK zingt zaterdagavond of zondag’s tijdens de Hoogmis, met incidentele afwijkingen, zoals in genoemd overleg afgesproken.

Vanuit de aloude traditie nemen op het repertoire Gregoriaanse gezangen een belangrijke plaats in.
De wijze waarop het koor deze oude, in hun zeggingskracht toch zo actuele gezangen uitvoert, wordt vooral gewaardeerd door kerkgangers die hechten aan traditie en oorspronkelijkheid.
Een belangrijk hulpmiddel en bron voor de juiste teksten en muziek is het "Graduale Romanum", het officiële boek voor de Gregoriaanse gezangen, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de abdij van Sint Petrus te Solesmes (Fr.) en verkrijgbaar bij de Benedictijnen van de abdij te Mamelis.
Voorts wordt gebruik gemaakt van het boekje "Cantus Selecti" voor Latijnse liederen bij bepaalde gelegenheden door het jaar, met name voor de zang tijdens de jaarlijkse processie.

Het koorrepertoire bestaat echter niet alleen uit Gregoriaans of Latijn. Het KZK kan bogen op een grote en toch evenwichtige diversiteit. Naast de bekende Nederlandse kerkgezangen, worden meerstemmige missen in Latijn, Nederlands, Duits of Russisch-Orthodox uitgevoerd.

Vooral laatstgenoemde wordt door de zangers bijzonder graag gezongen en door hun toehoorders vaak indrukwekkend gevonden.
Naast de opluistering van diensten in onze parochiekerk worden ook geregeld uitvoeringen verzorgd in instellingen in onze omgeving, zoals het verzorgingstehuis Amby en de verpleegkliniek De Zeven Bronnen, Psycho Medisch Streekcentrum Vijverdal en op verzoek ook in andere parochies.
Het repertoire omvat niet uitsluitend kerkelijke muziek. Integendeel, men zingt eveneens een vrij groot aantal profane stukken, geschikt voor uitvoering op concerten of bij feestelijke gebeurtenissen.
De koorleiding is overigens voortdurend op zoek naar muziek die past in de doelstellingen en ambities van het koor en zijn leden.

 
 
« ga terug|print