Skip Navigation

historie

Tot voor kort was er over de geschiedenis en de leeftijd van het KZK bijna niets bekend. In het kader van de activiteiten voor de restauratie van het kerkgebouw werden gegevens gepubliceerd over de ouderdom van het huidige gebouw en voorgangers daarvan. Het oudste kerkje van Amby komt reeds voor op eern gravure met een blik op Maastricht uit 1650. Naspeuringen door J.M.G.M. Dols, oud-lid en oud-voorzitter van het koor, brachten in 1998 aan het licht dat in 1887 bij een 50-jarig priesterfeest "de choristen op plaats 4 in de stoet liepen." In kasboeken en jaarverslagen van de parochie is er sinds 1887 sprake van uitgaven ten behoeve van koor, organist en Sint Caeciliafeest.
Ofschoon op basis van deze en andere indicaties met grote waarschijnlijkheid mag worden aangenomen, dat de viering van het Sint Caeciliafeest reeds eerder betrekking had op het KZK, ontstaat absolute zekerheid, doordat in 1898 zwart op wit melding wordt gemaakt van een uitgave, gedaan voor het Sint Caeciliafeest "voor de zangers."
Zoals de feiten nu liggen bestaat het Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia met zekerheid 100 jaar, wellicht langer.
Nader onderzoek zal hierover hopelijk meer duidelijkheid kunnen geven.

 
 
« ga terug|print