Skip Navigation

algemeen

Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia is het officiële zangkoor van de parochie van de H. Walburga, te Amby, gemeente Maastricht, voorheen behorend tot het dekenaat Meerssen, sinds 1998 tot het dekenaat Maastricht.
Het koor, voortaan gemakshalve KZK te noemen, bestaat uitsluitend uit mannen en is een kerkelijke vereniging, met een eigen onafhankelijk bestuur, die als belangrijkste doelstelling heeft het zo goed mogelijk opluisteren van de kerkelijke diensten. Het KZK beschikt over een eigen vaandel, dat wordt gebruikt bij gebeurtenissen als de processie, het Sint Caeciliafeest, uitvaartdiensten of andere uitvoeringen binnen of buiten parochieverband.

In de Ambysche samenleving, die een rijk en zeer divers verenigingsleven kent, neemt het KZK - als waarschijnlijk oudste vereniging van de oorspronkelijke gemeente Amby - een niet weg te denken plaats in.
Tot de Ambysche verenigingen behoort een relatief groot aantal koren, waaronder een groot gemengd, een dameskoor dat eveneens een belangrijke bijdrage levert aan de opluistering van kerkelijke diensten, een sterk jongerenkoor, een gemengd seniorenkoor en last but not least een enthousiast kinderkoortje. Met al deze koren onderhoudt het KZK goede vriendschapsbanden en het is dan ook bij passende gelegenheden een graag geziene en vooral gehoorde gast.

Het Vaandel


 
 
« ga terug|print